_ algemene voorwaarden

Let op

De budgetten van de vervangpremie voor klanten van de distributienetbeerder Resa en Fluvius zijn definitief opgebruikt en zullen voor het jaar 2022 en de daaropvolgende jaren niet worden vernieuwd.

Voorwaarden voor het toekennen van de vervangingspremie voor toestellen op aardgas

 1. Een premie per nieuwe aardgas toestel wordt door Gas.be toegekend in het kader van de vervanging van een aardgastoestel door een nieuw aardgastoestel onder de volgende voorwaarden:
  • Er liggen meer dan twintig jaar tussen het jaar van installatie van het oude toestel en het jaar van de factuur voor de installatie van het nieuwe toestel.
  • De installatiefactuur voor het nieuwe toestel is gedateerd na 21 november 2019.
  • Het toestel dat wordt vervangen is een toestel voor uw centrale verwarming, een warmwatertoestel of een individueel ruimteverwarmingstoestel voor een woongebouw (vrijstaand huis, appartement of een gebouw met meerdere verdiepingen). De premie bedraagt :
   1. 500 euro voor een nieuw centraal verwarmingstoestel op aardgas met een maximaal nominaal vermogen van 70 kW (condensatieketel, gaswarmtepomp, condenserende warme lucht generator, hybride warmtepomp op gas, micro cogeneratie op gas). Voor de toestellen met een nominaal vermogen hoger dan 70 kW, 5 euro extra per kW boven de 70 kW worden toegekend met een plafond van 2.500 euro per toestel (overeenkomstig met 470 kW);
   2. 200 euro voor een nieuw aardgas warmwatertoestel voor : de onmiddellijke productie van warm water of voor de opslag ervan;
   3. 150 euro voor een nieuw toestel voor individuele ruimteverwarming (kachel, convector of inbouwhaard) op aardgas).
 2. Het beschikbare budget voor deze premies wordt vastgesteld voor elk gebied dat door een distributienetwerkbeheerder wordt bediend. De premies worden toegekend totdat het budget is uitgeput.
  Wanneer de aanvrager zijn dossier als volledig beschouwt en het indient bij GAS.BE (via knop "aanvraag indienen") wordt het beschikbare budget gecontroleerd in functie van de postcode van de plaats van installatie en de distributienetbeheerder. Als er budget beschikbaar is, ontvangt de aanvrager een positief antwoord.
 3. Voor dezelfde site zijn twee opties voor het toekennen van premies mogelijk:
  1. ofwel wordt er een premie toegekend voor een (of twee in het geval van een cascade) centraal verwarmingstoestel en/of voor een warmwatertoestel ;
  2. ofwel wordt er een premie toegekend voor een gastoestel voor de productie van warm water en of voor een maximum van 3 toestellen voor individuele ruimteverwarming (kachel, convector of haard).
 4. In het geval van centrale verwarming voor het geheel van een appartements-gebouw, wordt er een premie toegekend voor een maximum van twee nieuwe verwarmingstoestellen (cf. cascade-opstelling van twee verwarmings-toestellen).
 5. De aanvrager is een inwoner van België of een rechtspersoon die zijn hoofdkantoor heeft of in België actief is en eigenaar is van het te vervangen toestel.
 6. De premie wordt binnen 30 dagen betaald zodra het dossier compleet en goedgekeurd is.
 7. Gas.be behoudt zich het recht om de geldigheid van de aanvraag te controleren, door de middelen die het nuttig acht, onder meer door een controle ter plaatse.
 8. Elke weigering van een van de middelen ter controle of vaststelling van fraude zal onmiddellijk leiden tot de annulering van het aanvraagdossier, en de aanvrager zal niet langer in aanmerking komen voor een dergelijke premie voor een periode van drie jaar.
 9. De premie kan worden gecumuleerd met regionale premies of belastingvoordelen die op federaal niveau worden toegekend
 10. Gas.be behoudt zich het recht om dit reglement op elk moment te wijzigen. Het nieuwe reglement is van toepassing op aanvragen die vanaf de dag volgend op de publicatie worden ingediend.
 11. Vragen over de voorwaarden voor het toekennen van de premie kunnen per post worden verstuurd naar Gas.be, Masuiplein 15, 1000 Brussel of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Actievoorwaarden

 1. Het nieuwe toestel waarvoor de premie wordt aangevraagd moet CE goedgekeurd zijn voor de Belgische markt.
 2. Het nieuwe toestel moet worden geïnstalleerd door:
  • OF een Cerga installateur
  • OF een andere bevoegde technicus + controle van de installatie door een geaccrediteerd controleorganisme
 3. De premie aanvraag moet worden ingediend via deze website. Alle verplichte velden moeten worden ingevuld op straffe van nietigheid van het verzoek. De aanvrager moet via dezelfde link ook een foto verstrekken van het te vervangen toestel in de oorspronkelijke positie, met 1m ruimte rond het toestel, evenals het identificatieplaatje of enig ander document dat de ouderdom van het toestel bewijst.
 4. De aanvrager kan een aanvraag indienen op voorwaarde dat zijn of haar dossier volledig is. In geval van een verzoek om nadere informatie heeft de aanvrager drie maanden de tijd om de aanvraag via zijn dossier op de website in te vullen.
  Na deze periode wordt de premie aanvraag ingetrokken en moet deze zo nodig opnieuw worden ingediend, waarbij de budget beschikbaarheid geverifieerd wordt.
 5. Zowel de oude als de nieuwe installatie moet met aardgas functioneren.

 

Een premieanvraag is correct als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

 1. Een volledig en correct ingevulde premie aanvraag
 2. Een foto van de situatie van het/de toestel(len)
 3. Een foto van de situatie met het/de nieuwe toestel(len)
 4. Een foto van het/de identificatieplaatje(s) of van eender welk document dat de ouderdom van het toestel bewijst. Een attest van een technicus of een document dat is opgesteld na oktober 2019 wordt niet als geldig bewijs beschouwd.
 5. De factuur van de installateur, opgesteld op naam van de aanvrager, met een expliciete vermelding van het/de nieuwe geïnstalleerde toestel(len)
 6. Indien de installateur niet CERGA-gecertificeerd is, een attest van een Belgisch controleorganisme geaccrediteerd door BELAC op het gebied van de veiligheid van aardgasinstallaties.